Affiliated States/UT'S

Affiliated States/UT'S

DELHI

Sh. Ved Bhushan Sharma
(ACP Retd.)
President
DELHI JKD ASSOCIATION (Regd.)

Mr. Roshan Kumar
General Secretary
DELHI JKD ASSOCIATION (Regd.)

UTTAR PRADESH

Choudhary Om Parkash
President
Uttar Pradesh JKD Association

Mr. Mukesh Mishra
General Secretary
Uttar Pradesh JKD Association

HARAYANA

Dr. Adish Jain
President
Haryana JKD Association

Ms. Poonam Jhangra
General Secretary
Haryana JKD Association

RAJASTHAN

Mr. Sanjay Souryavanshi
President
Rajasthan JKD Association

MADHYA PRADESH

Master Vijay Bharsoi
General Secretary
Jeet Kune Do Association of Madhya Pradesh

CHHATTISGARH

Grand Master Gopal Das
President
Jeet Kune Do Association of Chhattisgarh

GUJARAT

Master Viren T. Thakur
President
JKD Association of Gujarat

MR. Pinakin S. Patel
General Secretary
JKD Association of Gujarat

MAHARASHTRA

Master Manoj Pandav
President
Jeet Kune-Do Martial Arts Association of Maharashtra

Master Amol Pawar
General Secretary
Jeet Kune-Do Martial Arts Association of Maharashtra

JAMMU & KASHMIR

Mr. HANAN KHAN
President
J&k JKD Association

Mr. Aaqib Majeed
General Secretary
J&k JKD Association

TELENGANA

Mohd. Malik Basha
President
Telengana JKD Association

Master Allam Subhash
General Secretary
Telengana JKD Association

KARNATAKA

Master Basavaraj Bhavi
President
JKD Martial Arts Association of Karnataka

Master Sabanna
General Secretary
JKD Martial Arts Association of Karnataka

MANIPUR

Dr. AK.Jhalajit Singh (IPS)
President
Manipur JKD Association

Dr. Moirangthem Ibomcha
General Secretary
International Judge
Manipur JKD Association

ASSAM

Mr.Dalip Roy
President
Assam JKD Association

Mr. Nirmal Kanti Seal
General Secretary
Assam JKD Association

MEGHALAYA

Mr. Donny Ranee
President
Meghalaya JKD Association

TRIPURA

Mr,Rajesh Deb Berma
President
Tripura JKD Association

BIHAR

Mr. Sushil Kumar Yadav
Certified JKD Instructor
President
Bihar JKD Association

CHANDIGARH

Mr. R.P Singh
President
Chandigarh JKD Association

PUNJAB

Sifu Arwan Kumar
Int'l Certified Instructor
President
Punjab JKD Association

Mr. Hermit Singh Tiger
General Secretary
Punjab JKD Association

UTTRAKHAND

Mr. Bhuwan Rawat
General Secretary
Uttrakhand JKD Association

JHARKHAND

Ms. Dolly Singh
General Secretary
Jharkhand JKD Association

PONDICHERRY

Master Hameed Jagapar
President
Jeet Kune Do Association of Puducherry

Master Devi Dayal Pillai
Jeet Kune Do Association of Puducherry

TAMILNADU

Master M.Balamurlikrishan
President
Jeet Kune-Do Martial Arts Association of Tamilnadu

Master Vijay Kumar
General Secretary
Jeet Kune-Do Martial Arts Association of Tamilnadu

ANDHRA PRADESH

Master Ade Kirane Kishore
President
Jeet Kune-Do Martial Arts Association (A.P.)

WEST BENGAL

Miss Sumiya Saha
President
West Bengal JKD Association

Mr. Rabi Saha
General Secretary
West Bengal JKD Association